Algemeen


De VIA, opgericht in 1996, is de vereniging voor artsen die werkzaam zijn op het gebied van de sociaal-medische advisering en indicatiestelling.
Het werk van aangesloten artsen bestaat bijvoorbeeld uit het adviseren over arbeidsgeschiktheid, bijzondere bijstand, gehandicaptenparkeervoorzieningen, urgentieverklaringen voor huisvesting en WMO-voorzieningen en/of het indiceren van AWBZ-zorg.
Leden van de VIA zijn over het algemeen werkzaam bij Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD'en), het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), private adviesbureaus of als ZZP'er.  

Het is de missie van de VIA om de leden bij te staan bij inhoudelijke aspecten van de sociaal medische advies- en indiceerfunctie door het opstellen van protocollen en standaarden, het volgen van ontwikkelingen op het terrein van accreditatie en (her)registratie en het organiseren van nascholingsmiddagen en symposia.
Hiernaast onderhoudt de VIA het contact met andere verenigingen van sociaal-medici en geeft het regelmatig een nieuwsbrief uit.

De VIA is lid van de Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid, de KAMG. Deze KAMG is federatiepartner van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, de KNMG.