Wilsbekwaamheid


De VIA heeft in samenwerking met de KNB en EPN een protocol beoordeling wils(on)bekwaamheid opgesteld.
De beoordeling wils(on)bekwaamheid vereist specifieke deskundigheid van de adviserend arts. Daartoe wordt aan adviserend artsen een cursus aangeboden, waardoor zij deze beoordeling deskundig en bekwaam kunnen verrichten.
Het gevolgd hebben van de cursus leidt tot opname in het VIA-register. Notarissen kunnen dit register raadplegen om zich ervan te vergewissen dat de beoordeling door een op het specifieke terrein van beoordelingen in het kader van wils(on)bekwaamheid opgeleid arts is verricht. 


Algemene vragen

Voor algemene vragen over de wils(on)bekwaamheid kunt u een van onderstaande contactpersonen benaderen. 

Let op:
Voor een overzicht van de artsen in uw provincie, die VIA geregistreerd zijn voor het verrichten van beoordelingen wils(on)bekwaamheid, dient u door te klikken naar de provincielijsten. U kunt voor bedrijven/organisaties, opdrachten en tariefinformatie niet bij de algemene contactpersonen terecht. 

Algemene contactpersonen: 
  • Mevr. drs. S.A. van de Merwe, arts M&G en voorzitter VIA, trainingen aan notarissen/juridische sector, GGD  Rotterdam, sa.vandemerwe@rotterdam.nl 
  • De heer drs. Th. Trompetter, arts, trainingen over protocol wils(on)bekwaamheidsbeoordeling aan artsen, Trompetter & Partners, theo.trompetter@tpsme.nl
  • Mevrouw mr. Ch. Engelbertink, notarieel juriste/estateplanner, Van Ewijk Estate planning, ce@albrecht.nlInformatie over artsen voor het uitvoeren van een beoordeling
 

Notarissen en andere professionals die over hun cliĆ«nt een verklaring omtrent wils(on)bekwaamheid nodig hebben in het kader van het opstellen van een akte, het in werking stellen van een levenstestament, of anderszins kunnen in het register een arts in hun eigen regio vinden, die opgeleid is om een zorgvuldig tot stand gekomen verklaring over de wils(on)bekwaamheid te leveren. Klik hieronder op de desbetreffende provincie voor bedrijven/organisaties/zelfstandig werkende artsen in uw regio.  

Groningen 

Friesland

Drenthe

Overijssel

Flevoland

Gelderland

Utrecht

Noord-Holland

Zuid-Holland

Zeeland

Noord-Brabant

Limburg


Voor de procedure van het aanvragen van een verklaring wordt gebruikgemaakt van een standaardaanvraagformulier. Dat is hier te downloaden.

Informatie over tarieven en termijnen valt buiten de verantwoordelijkheid van de VIA. U kunt deze informatie bij de door u gekozen arts of organisatie opvragen.