Beroepsgroep


De veranderende zorg (o.a. de Wlz, de Wmo en de jeugdwet) gaf de VIA aanleiding zich te bezinnen op de positie van de arts I&A. Dat heeft geleid tot het opstellen van een position paper, waarin we aangeven welke rollen en taken de arts I&A wil en kan vervullen in het veranderde zorgveld. Hieronder vindt u de samenvatting en de volledige versie van de position paper. 

Samenvatting position paper
Position paper