Home


Welkom 

Welkom op de website van de Vereniging van Indicerende en adviserende Artsen (VIA). 

De VIA is de vereniging voor artsen die werkzaam zijn op het gebied van de sociaal medische advisering en indicatiestelling.
Het werk van aangesloten artsen bestaat bijvoorbeeld uit het adviseren over arbeidsgeschiktheid, bijzondere bijstand, gehandicaptenparkeervoorzieningen, WMO-voorzieningen en/of het indiceren van Wlz-zorg. 

Op deze website willen we informatie bieden en informatie delen.
Het open gedeelte bevat onder andere informatie over de vereniging, protocollen en richtlijnen, presentaties van nascholing en de agenda.
In het besloten deel, dat alleen voor leden toegankelijk is, kunt u onder meer gebruikmaken van de kennisbank en informatie lezen over de discussiegroep.  


VIA home 8
 


Nieuws
 

Nascholing op 09-10-2017

De vergoeding van tolken in de gezondheidszorg is al enige tijd afgeschaft. Vanaf mei 2017 is de tolkenvergoeding weer beperkt ingevoerd voor een specifieke groep migranten en alleen in te zetten door de huisarts. Omdat een professionele tolk daardoor voor de werkpraktijk van de arts indicatie en advies vaak niet beschikbaar is, is het belangrijk om over de vaardigheden en kennis te beschikken om een beoordelingsgesprek met mensen met een migratieachtergrond adequaat te laten plaatsvinden. 

Daarom organiseert de scholingscommissie van de VIA op 9 oktober 2017 een nascholingsmiddag over communicatie met mensen met een migratieachtergrond. De scholing vindt plaats bij GGz Centraal te Amersfoort. Aanmelden kan door een mail te sturen naar secretariaatvia@ziggo.nl onder vermelding van uw naam, privéadres en BIG nummer. Zie voor meer informatie de uitnodiging.