Home

De VIA is evenals de NVAG en de VAGZ ontbonden en in liquidatie na hun onderlinge fusie op 18 april 2018 tot Vereniging Artsen Volksgezondheid.
 

Informatie over wils(on)bekwaamheid
Het VIA-register wils(on)bekwaamheid is ook momenteel (na de fusie van de VIA met andere verenigingen) van kracht.
Klik hier voor het VIA-register wils(on)bekwaamheid en andere informatie over beoordelingen wils(on)bekwaamheid.

 
Welkom alle leden van de Vereniging Artsen Volksgezondheid           

De oprichting van onze nieuwe vereniging is een feit, en daarmee zijn meteen ook onze “oude” verenigingen NVAG, VAGZ en VIA ontbonden. Namens de besturen van de oude verenigingen en het bestuur van de nieuwe vereniging heet ik allen van harte welkom als lid van de VAV en feliciteer ik iedereen van harte daarmee. Op 9 mei aanstaande is, na afloop van de nascholing, de eerste algemene ledenvergadering van de Vereniging Artsen Volksgezondheid. U bent daar van harte welkom; na afloop van de vergadering bieden we u een drankje aan om de oprichting te vieren.

We gaan natuurlijk ook een nieuw logo en een nieuwe website laten ontwikkelen, en er komt zes keer per jaar een Nieuwsbrief. Omdat het maken van een nieuwe website tijd kost, gaan we voorlopig door met de websites van VAGZ, VIA en NVAG. Voorlopig bevatten de oude websites gezamenlijk het nieuws, het rooster van nascholingen en andere relevante berichten. Als u het niet op de ene site kunt vinden, zoek dan in de andere sites:

www.nvag.nl www.vagz.nl http://vianieuws.nl

Het email-adres van de Vereniging Artsen Volksgezondheid is: mailto:secretariaat@vavolksgezondheid.nl

Het bureau van de vereniging is gevestigd op Churchilllaan 11, 7e etage, 3527 GV Utrecht, tel 030-3035584

 
 

Op deze website willen we informatie bieden en informatie delen.
Het open gedeelte bevat onder andere informatie over de vereniging, protocollen en richtlijnen, presentaties van nascholing en de agenda.
In het besloten deel, dat alleen voor leden toegankelijk is, kunt u onder meer gebruikmaken van de kennisbank en informatie lezen over de discussiegroep.  


 
Nieuws

 

Dag van het Advies: Hoe(zo) komt nieuwe zorg sneller bij de patiënt?     -     geplaatst op 17-02-2019

Op donderdagmiddag 7 maart 2019 organiseert Zorginstituut Nederland in samenwerking met de VAV de Dag van het Advies. Deze nascholing heeft als thema 'Veelbelovende / innovatieve zorg'.

Nieuwe veelbelovende behandelingen en innovaties in (de organisatie van) zorg: we willen dat de patiënt snel toegang krijgt tot nieuwe goede zorg. Tegelijkertijd moet de introductie van nieuwe zorg in het basispakket ook verantwoord gebeuren. Het vraagt om een goede balans tussen voortvarendheid en zorgvuldigheid. Hoe houden we grip op het verzekerde pakket en waarborgen we veiligheid en kwaliteit, en bieden we tegelijkertijd voldoende ruimte voor noodzakelijke en gewenste vernieuwing en verbetering van zorg in de praktijk?

Het wordt een interactieve middag met workshops, een kijkje in de keuken bij VWS, het perspectief van zorgverzekeraars en een blik op het nieuwe subsidieprogramma dat het Zorginstituut samen met ZonMw gaat uitvoeren.

De Dag van het Advies vindt plaats op 7 maart 2019 van 12.00 tot 17.00 uur. Locatie: Planetarium, Kromwijkdreef 11 in Amsterdam. Voor meer informatie en aanmelden, zie Dag van het Advies 2019.